Webdesign

Webdesign není jen jednostrannou záležitostí, je rozdělen do několika částí: analýza, rozbor, datová specifikace, navržení síťového modelu stránek, copywriting, grafické zpracování a vytvoření HTML/CSS šablon.

Na základě analýzy je sestaven síťový model stránek, tzv. wireframe. Pomocí wireframu nastíníme rozmístění prvků a jejich funkci. Na základě wireframu dále postupujeme při návrhu grafiky webových stránek, který jde ruku v ruce s copywritingem.

Vytvářet webový design je, v jistém slova smyslu, jako vytvářet televizní reklamu. Může obsahovat skvělou grafiku, může být precizně zpracován, ale pokud nemá tu správnou informační hodnotu, nemůže uživatele oslovit.

Při tvorbě grafického návrhu vycházíme z barevné škály, kde jsou precizně určeny barevné priority, které zaručí, že uživatelova pozornost je skutečně soustředěna především na prvky webu s nejvyšší prioritou. Na internetu je mnoho webových stránek, které toto, ač jednoduché, ale rafinované pravidlo, nedodržují a tím ztrácí na své efektivitě. To, že máme přehled v nejnovějších webových technologiích, designových trendech je samozřejmostí.