Slovník internetových pojmů

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
3D Secure

Forma zabezpečení při platbě kartou přes internet. 3D-Secure je dnes již standardně využívané zabezpečení. Nyní již drtivá většina bank nabízí 3D-Secure zabezpečení.

AIDA

Zkratka pro popis fungování procesu reklamy.

Anketa

Anketa je jednoduchý průzkum prováděný na malé sociologicky nereprezentativní skupině respondentů. Při provozu e-shopu se však obchodník může právě díky anketě dozvědět velmi zajímavé informace. Ankety na webu nebo v internetových obchodech jsou koncipovány tak, aby respondentům zabraly co nejméně času. Funkcionalitu vytváření anket lze do e-shopu obvykle přidávat v podobě modulu.

B2B

Zkratka pro Business-to-Business. Často je využívána v prostředí internetového obchodu, také označovaného jako e-commerce.

Bannerová slepota

Bannerová slepota je v poslední době značně rozšířený jev. Díky častému používání internetu se velké množství lidí naučilo nevědomě ignorovat bannery a bannerovou reklamu.

Banner

Banner je forma internetové reklamy. Banner je má za úkol upoutat pozornost návštěvníků stránek. Bannery se vyznačují snahou o poutavé vizuální zpracování.

CAPTCHA

CAPTCHA je zkratka pro Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, tedy automatický test pro rozlišení mezi člověkem a strojem. Můžeme se setkat s výkladem CAPTCHA jako Capture Characrers, který označuje princip fungování tohoto testu. Aby mohl uživatel vložit komentář nebo se zaregistrovat, musí opsat několik písmen a číslic z bitmapového obrázku, který se mu zobrazí. Písmena a čísla jsou deformovaná. CAPTCHA ochrana předpokládá, že robot nedokáže ani s použitím technologie OCR deformovaná písmena přečíst, zatímco člověk ano.

Cenové varianty

Cenové varianty je nástroj, který umožňuje prodávat jeden druh zboží, který se ale může lišit specifickými vlastnostmi, jako na příklad velikost, nebo kvalita, apod. Pokud bude internetový obchod prodávat například skříně, bude mít stanoveny ceny za určitý typ skříně. Pokud by si ale zákazník přál kvalitnější dřevo, bude se již jednat o další variantu téhož zboží. Díky tomuto nástroji nemusí provozovatel e-shopu do systému zanášet vždy nový produkt, pouze umožní zákazníkům zvolit si variantu, která jim bude nejvíce vyhovovat. Výběr varianty se poté samozřejmě projeví na ceně.

CSS

Zkratka CSS znamená Cascading Style Sheet. V češtině se používá pro CSS označení kaskádové styly. CSS je jazyk pomocí kterého lze efektivně formátovat internetové stránky. CSS má vliv především na grafickou podobu stránek a rozmístění jednotlivých prvků. Obsah stránek je oddělen od CSS a je uložen v HTML, XHTML, nebo XML formátu.

Dotaz na prodavače

Dotaz na prodavače je další z řady nástrojů, které mají za cíl zvýšit důvěryhodnost e-shopu a zvýšit komfort zákazník. Obvykle bývá implementován do systému internetového obchodu v podobě modulu. Zákazníci poté mohou přímo na stránce s produktem položit prodejci otázku. Díky tomu si lze získat i nerozhodnuté návštěvníky, kteří by jinak šli shánět informace jinam.

Alt

Jedná se o alternativní text, který je přiřazen obrázkům na webových prezentacích nebo e-shopech.

Backend

Backend je označení pro část webové aplikace, do které má přístup pouze majitel nebo provozovatel a ve které probíhá administrace.

Blog

Blog je populární forma prezentace názorů, postřehů a myšlenek. Blog je obvykle psán jedním autorem a bývá zaměřen buď obecně nebo na konkrétní oblast.

C2C

C2C je zkratka Consumer-to-Consumer, tedy vztah dvou a více koncových zákazníků.

Click Rate

Click Rate vyjadřuje poměr mezi počtem zobrazením reklamy a počtem kliknutí na ni.

Doména

Doména je jednoznačný identifikátor počítače nebo sítě v internetu.

Dropshipping

Dropshipping je způsob distribuce zboží, kdy provozovatel e-shopu nemusí disponovat vlastními skladovými prostory díky tomu, že výrobce nebo velkoobchod zboží odesílá přímo zákazníkovi konkrétního e-shopu.

E-business

E-business (někdy také e-byznys) je označení pro podnikání na internetu případně podnikání pomocí elektronických nástrojů obecně.

E-commerce

E-commerce (někdy také e-komerce, eCommerce) je souhrnné označení pro obchodní činnosti prováděné na internetu a pomocí dalších elektronických prostředků.

E-shop

E-shop je jednoznačně nejrozšířenějším označením pro elektronický obchod. V poslední době se také nazývá e-obchod, web-shop, online obchod, internetový obchod, virtuální obchod nebo jen zkráceně shop.

E-zin

Pojem e-zin označuje elektronické časopisy nebo úryvky z časopisů, které jsou rozesílány pouze elektronicky.

Elektronický obchod

Elektronický obchod je označení pro e-shop, shop, web-shop, e-obchod, internetový obchod, apod. Elektronické obchody jsou nejdůležitější součástí e-commerce, která spadá do oblasti e-businessu.

E-obchod

Počeštěné označení pro e-shop, web-shop, internetový obchod nebo elektronický obchod.

Copywriter

Copywriter je osoba zodpovědná za texty na webu nebo e-shopu.

B2C

Zkratka pro Business-to-Consumer nebo také Business-to-Customer. B2C popisuje vtah prodejce a koncového zákazníka a řadíme jej do oblasti internetového podnikání, e-commerce.

Anchor text

Anchor text je text, který odkazuje na určitou webovou stránku.

FAQ

Zkratka FAQ pochází z anglického slovního spojení Frequently Asked Questions tedy často kladené dotazy.

Firefox

Mozilla Firefox je jedním z nejpopulárnějších webových prohlížečů (browserů).

Flagfox

Doplněk webového prohlížeče Firefox, který umožňuje zjistit v jaké zemi je server, na kterém se nachází navštívená stránka.

Flash

Technologie pro tvorbu animací, videí, interaktivních aplikací a her, které lze spustit přímo v prohlížeči.

Frontend

V oblasti provozu e-shopu se jako frontend označuje to, co vidí návštěvník ve svém prohlížeči (browseru), když přijde na adresu konkrétního internetového obchodu.

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání slouží k nalezení konkrétního slova nebo slovního spojení v celém obsahu stránek.

Google Analytics

Komplexní a velmi populární nástroj pro správu statistik webu nebo e-shopu.

Google bomba

Způsob určitého zneužití principů, na kterých funguje vyhledávač Google. Obvyklým obsahem Google bomby jsou různé žerty nebo vyjádření kritických postojů k politice nebo aktuálnímu společenskému dění.

Google Insight for Search

Nástroj vyvinutý společností Google, který umožňuje sledovat statistiky vyhledávání v rámci vyhledávače Google podle zvolených kritérií.

Google Reader

Google Reader je RSS čtečka fungující ve webovém prohlížeči. Používání Google Reader je zdarma. Tato služba je provozována společností Google.

Google Webmaster Tools

Komplexní nástroj pro optimalizaci a správu webu. Na rozdíl od Google Analytics nesleduje nástroj Webmaster Tools pohyb a chování návštěvníků, ale zda a jakým způsobem se na webu pohybují roboti vyhledávačů, kteří zaznamenávají (indexují) obsah webu.

GTPR

Zkratka GTPR znamená Google Toolbar PageRank.Jedná se o přibližný přepočet PageRanku pro běžné uživatele. Hodnota GTPR udává jak dobře či špatně je stránka hodnocena vyhledávačem Google.

Homepage

Homepage označuje úvodní stránku webové prezentace nebo e-shopu. Homepage má dnes funkci především jakéhosi rozcestníku kam se návštěvník může kdykoliv vrátit.

Hosting

Hosting umožňuje pronajmout si místo na serveru, kam se umístí webová prezentace nebo e-shop, tak aby toto stránky byly dostupné odkudkoliv z internetu. Často bývá hosting označován jako webhosting.

htaccess

htaccess je soubor, pomocí kterého lze upravovat některá nastavení hostingového serveru, aniž by byl nutný zásah správce tohoto serveru. htaccess se užívá na webových serverech Apache. Pomocí .hraccess lze například vytvářet "hezčí" a funkčnější URL adresy jednotlivých výrobků v internetovém obchodu, e-shopu, web-shopu, apod.

HTML

Zkratka HTML znamená HyperText Markup Language volně přeloženo tedy hypertextový značkovací jazyk. Jazyk HTML se začal masivně využívat s rozvojem webu.

HTTP

HTTP je zkratka pro HyperText Transfer Protocol. Jedná se o způsob výměny původně hypertextových dokumentů mezi serverem a prohlížečem (browserem). V dnešní době se pomocí HTTP přenáší již jakékoliv soubory.

HTTPS

HTTPS je zabezpečenou verzí HTTP. HTTPS je zkratka pro HyperText Transfer Protocol Secure. Tento protokol přenášená data šifruje pomocí šifrování TSL nebo SSL. Obvykle se používá při práci s daty jakou jsou čísla bankovních karet nebo při autorizaci pro vstup na zabezpečenou oblast webu. Zabezpečený protokol HTTPS používá například systém 3D Secure.

Chrome

Google Chrome je nejmladší prohlížeč na trhu. První stabilní verze byla vypuštěna až v roce 2008. Hlavní konkurenční výhodou tohoto prohlížeče je jeho rychlost. Chrome byl vyvinut společností Google a je k dispozici zdarma.

Imprese

Imprese označuje zobrazení banneru v prohlížeči. Což ale nemusí být zárukou, že návštěvník banner opravdu uvidí.

Indexace

Pojem indexace je velmi úzce spojen s vyhledávači. Indexace označuje proces uložení obsahu webových stránek do databáze konkrétního vyhledávače k dalšímu zpracování.

Internet Explorer

Internet Explorer z dílny firmy Microsoft je nejrozšířenější prohlížeč webu. Nicméně konkurenční prohlížeče jako je Mozilla Firefox, Chrome nebo Opera jeho náskok pomalu snižují.

Internetový obchod

Internetový obchod je označení pro B2B nebo B2C aplikace, které fungují v prostředí internetu. Vzhledem k tomu, že tyto aplikace jsou primárně zaměřeny na prodej nebo nákup, jsou řazeny do sféry e-commerce.

IP adresa

IP (Internet Protocol) adresa je číslo, pomocí kterého lze identifikovat zařízení v internetu. IP adresa je přidělována správcem. IP adresa je tvořena čtyřmi čísly o hodnotách 0 – 255, které jsou oddělené tečkami.

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk využívaný pro tvorbu interaktivních internetových stránek a aplikací.

Kaskádové styly

Často se můžeme setkat se zkratkou CSS (Cascading Style Sheet). Kaskádové styly jsou jazykem, který umožňuje formátovat internetové stránky tak, aby vzhled stránky a obsah stránky byly na sobě nezávislé. V kaskádových stylech jsou uloženy informace o rozvržení stránky, zatímco obsah jako jsou například texty je uložen ve formátu HTML, XHTML nebo XML. Kaskádové styly umožňují jednoduše formátovat celý web se všemi podstránkami.

Katalog

Katalog je označení pro weby, které obsahují seznam odkazů na další internetové stránky. Seznam těchto stránek je tříděn do různých kategorií dle zvolených parametrů. Občas se můžeme setkat i s pojmem internetový katalog.

Keyword Prominence

Keyword Prominence označuje na jakém místě webové stránky je zvolené slovo umístěno a jakou mu vyhledávače přikládají váhu.

Klíčové slovo

Pojem klíčové slovo je v současnosti nejvíce zmiňován v souvislosti s optimalizací pro vyhledávače (SEO). Klíčové slovo je často označováno anglickým výrazem keyword.

Kontextová reklama

Kontextová reklama je druh internetové reklamy, jejíž specifikum tkví v tom, že se zobrazuje na stránkách s podobným obsahem, jako je její sdělení.

Konverze

Konverzí je v oblasti internetové podnikání chápaná předem definovaná akce návštěvníka webu, webové prezentace, blogu, e-shopu, internetového obchodu nebo web-shopu.

Konverzní poměr

Konverzní poměr v nejjednodušším smyslu udává z kolika návštěvníku internetového obchodu se se stanou zákazníci. Konverze však nemusí být definována jako nákup zboží. Provozovatel internetového obchodu si může zvolit několik možných konverzí jako je odbírání newsletteru, navštívení určité kategorie zboží, zanechání komentáře nebo právě nákupu. U všech těchto akcí lze sledovat konverzní poměr. Konverzní poměr je také často označován jako míra konverze.

Landing Page

Pro anglický výraz Landing Page se obvykle používá český ekvivalent cílová stránka. Landing Page je stránka, která má za úkol změnit návštěvníka na zákazníka a proto by měla dosahovat co nejvyššího konverzního poměru v rámci celého webu nebo internetového obchodu.

Layout

Pojmem layout se označuje způsob rozložení určitých prvků na ploše, které se pravidelně opakují i když se mění obsah. Layout se může vyskytovat v tištěných médiích jako jsou noviny nebo časopisy. V oblasti internetového podnikání se však tento pojem vztahuje k uspořádání prvků na internetových stránkách, webových prezentacích, e-shopech, web-shopech a internetových obchodech obecně.

Link Building

Link building je způsob optimalizace pro vyhledávače. Díky dobře vybudované síti zpětných odkazů se web, blog nebo internetový obchod záská lepší GTPR. Princip link buildingu je založen na vybudování sítě kvalitních zpětných odkazů z důvěryhodných webů. Link builkding je jedním z nejvýznamnějších off-page faktorů, které ovlivňují pozici webů nebo internetových obchodů ve vyhledávačích.

Link farma

Pojmem link farma se označují weby nebo provázané systémy webů, jejichž primárním účelem je vytvoření husté sítě zpětných odkazů, aby jednotlivé weby získaly vyšší GTPR nebo S-rank.

Long Tail

Pojem long tail se občas překládá jako dlouhý ocas, většinou se ale setkáváme spíše s anglickou podobou. Long tail princip lze aplikovat jak na prodej zboží, tak i na SEO a výběr klíčových slov.

Mapa webu

Mapa webu je umožňuje návštěvníkům prohlédnout si kompletní strukturu webové prezentace. V mapě webu je zobrazena hierarchická struktura nejdůležitějších stránek webu. Mapa webu má obvykle textovou formu. Můžeme se setkat i s anglickým termínem Site Map.

Microsite

Microsite je název pro menší internetovou stránku, která není součástí hlavního webu, ale je vytvořena pro speciální účel jako je propagace nového výrobku, soutěž nebo slevy. Microsite bývá občas označována též jako minisite nebo weblet.

Míra prokliku

Míra prokliku bý také označována zkratkou CTR (Click Through Rate). Míra prokliku označuje poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem lidí, kteří na reklamu nejen kliknou, ale i navštíví stránku, na kterou reklama odkazuje. Určité část návštěvníků sice může kliknout na reklamu, ale již z různých důvodů nenavštíví odkazovanou stránku.

Moneybookers

Moneybookers je původně britský systém pro platby přes internet. Jedná se další verzi elektronické peněženky. Platební systém Moneybookers umožňuje platit v internetových obchodech, e-shopech nebo web-shopech, přijímat a odesílat platby. Moneybookers se zaměřuje především na evropský trh, ale lze přes tento systém platit například i přes eBay.

MySQL

MySQL je multiplatformní databázový systém, který v současné době vlastní firma Sun Microsystems. MySQL funguje na základu jazyka SQL. MySQL tedy lze označit jako dialekt jazyka SQL. MySQL je k dispozici zdarma pod licencí GPL.

Nákup bez registrace

Každý internetový obchod měl svým zákazníkům nabídnout možnost nakoupit bez nutnosti se registrovat.

Návštěvnost

Návštěvnost, někdy také označovaná anglickým slovem traffic, udává počet lidí, kteří navštívili konkrétní webovou stránku nebo internetový obchod. Návštěvnost je jednou ze základních statistik, které lze měřit například pomocí Google Analytics.

Nejprodávanější zboží

Přestože toto heslo může znít banálně, ukrývá se pod ním velmi silný marketingový nástroj, který lze využít při provozu e-shopu.

Newsletter

Newsletter je poměrně účinný nástroj internetového marketingu, který může registrované zákazníky internetového obchodu či e-shopu upozorňovat na speciální akce, slevy nebo jen udržovat povědomost o značce. Rozesílá se pomocí e-mailu ve formátu HTML a v patřičné grafické úpravě, která má za úkol upoutat pozornost.

Off-Page faktory

Off-Page faktory ovlivňují umístění webu ve vyhledávání. Označují tedy vlivy, které mají dopad na umístění webu ve vyhledávačích, ale na rozdíl od on-page faktorů mají svůj původ mimo provozovaný web.

On-Page faktory

On-Page faktory mají stejně jako Off-Page faktory vliv na umístění webu nebo e-obchodu ve vyhledávání a jsou nedílnou součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO). Na rozdíl od off-page faktorů lze on-page faktory ovlivnit mnohem jednodušeji, protože on-page faktory vyplývají přímo ze stavby konkrétního provozovaného webu.

Online Marketing

Pojem online marketing se začal prosazovat s rozvojem internetových obchodů a podnikání na internetu obecně. Můžeme se též setkat s označením internetový marketing, e-marketing nebo web-marketing.

Online platby

Online platby jsou stále populárnějším řešením pro placení nejen v oblasti B2C ale i B2B. Online platby lze provádět pomocí klasických platebních karet, u kterých je aktivováno internetové bankovnictví, kreditních karet, elektronických peněženek nebo platebních systémů.

Open Source

Open source je software, jehož zdrojové kódy jsou volně k dispozici. Dobrovolní vývojáři mohou zdrojové kódy studovat a modifikovat. Vylepšené nebo nové části takovéhoto softwaru jsou poté zakomponovány do celkové struktury a díky tomu se open source software vyvíjí. Open source programy bývají zastřešeny určitými organizacemi, které vývoj koordinují a dohlíží na něj. Tyto organizace nemohou prodávat samotný software, ale určité peníze získají nabízením souvisejících služeb.

Opera

Opera je název jednoho z nejrozšířenějších prohlížečů webového obsahu. Tento prohlížeč můžeme zařadit po bok prohlížečům jako jsou Internet Explorer, Firefox, Chrome nebo Safari. Zastoupení tohoto prohlížeče je však mnohem menší než má Inernet explorer nebo Frirefox. Opera má o několik procent menší podíl na trhu i oproti Chromu.

Optimalizace pro vyhledávače

S tímto slovním spojením se můžeme setkat velmi často i ve formě zkratky SEO (Search Engine Optimization). Optimalizace pro vyhledávače popisuje proces úpravy webu nebo e-shopu, který má zajistit umístění ve vyhledávání na předních příčkách.

Page Rank

Page Rank je veličina, která ukazuje, jak je konkrétní web nebo e-shop hodnocen vyheldávačem Google. Čím vyšší číslo, tím je stránka důvěryhodnější a kvalitnější. Přesný Page Rank se provozovatel webu nebo e-shopu nemůže dozvědět. K dispozici je pouze GTPR (Google Toolbar PageRank), který udává pouze přibližnou hodnotu na stupnici od jedné do deseti. Název Page Rank je odvozen od jména jednoho z tvůrců, Larryho Page.

PayPal

PayPal je systém určený pro online platby. PayPal je postaven tak, aby jeho uživatelé minimalizovali riziko zneužití informací o platební kartě a zároveň mohli pohodlně a rychle platit po internetu.

Perl

Perl je interpretovaný programovací jazyk. Vyznačuje se značnou mírou modifikovatelnosti a dává programátorům velkou volnost ve způsobu stavby kódu. Jednu věc lze udělat více způsoby. Perl je svobodný software s otevřeným kódem, tedy je open source.

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je programovací jazyk využívaný především k vývoji dynamických webových aplikací. PHP scripty pracují na straně serveru na rozdíl například od JavasScriptu, který funguje na počítači uživatele.

Pohoda

Pohoda je ekonomický software, který pokrývá široké spektrum funkcí a obsahuje řadu nástrojů na správu komunikace, daní, fakturační nástroje, nástroje pro homebankning, mzdy a mnoho dalších nástrojů.

PPA

Zkratka PPA znamená Pay Per Action. Označuje druh internetové reklamy, kde inzerent platí za konkrétní akci jako je provedení nákupu nebo například registrace uživatele. PPA je obecné označení systému zaměřeného konkrétní složitější akce návštěvníků. Ty to úkony jsou na rozdíl od úkonů v rámci systémů PPV nebo PPC komplikovanější.

PPC

PPC označuje slovní spojení Pay per Click. Inzerent v rámci tohoto reklamního systému platí pouze za to, když návštěvník klikne na reklamu nebo odkaz směřovaný na stránky inzerenta. Cena jednoho clicku se liší podle míry konkurence a umístění. Nestačí pouze však přivést návštěvníka na své stránky nebo e-shop. PPC kampaň musí být optimalizována tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího konverzního poměru. To zahrnuje i volbu vhodné cílové skupiny a tedy i umístění reklamy a dalších proměnných.

PPP

PPP označuje reklamní systém založený na systému Pay per Post, tedy platbu za článek.

PPS

Pay per Sale je reklamní systém, kdy inzerent platí pouze za zákazníky, nikoliv za návštěvníky svého internetového obchodu. Můžeme se setkat i s termínem CPS, tedy Cost per Sale. Tento systém propagace spadá pod PPA. Odměna v systému PPS je obvykle odvozována od celkové výše objednávky zákazníka, který přišel přes tento reklamní systém.

PPT

Pay per Time je reklamní systém, který je založený na tom, že inzerent platí pouze za čas, kdy je reklama vystavena. Tento systém je ve své podstatě nejjednodušší. Nejčastěji se v rámci tohoto systému pracuje s bannery. Zadavatel reklamy se dohodne s vlastníkem reklamního prostoru na čase, po který bude banner vystaven. Podle toho, jak dlouho bude reklama vystavena, a podle návštěvnosti webu, na kterém bude reklama vystavena se určí jednorázová cena.

PPV

Zkratka PPV odpovídá termínu Pay per View. V tomto systému tedy inzerent platí poskytovateli reklamního prostoru již za zobrazení inzerátu. Oproti PPC systémům je PPV jednodušší na zprovoznění. PPV systémy se specializují především na bannerové kampaně, přičemž se obvykle platí za 1000 zobrazení banneru.

Public Relations

Public Relations bývá často zkracováno na PR (pí ár) a volně lze přeložit jako vztahy s veřejností. Termín vztahy s veřejností nicméně zcela nevystihuje podstatu Public Relations. PR sice obvykle směřuje ze společnosti nebo firmy směrem k veřejnosti. Existuje ale i vnitřní PR, které funguje v rámci společnosti a má za úkol vytvářet firemní kulturu a informovat zaměstnance o současném dění ve společnosti. Celkově by PR mělo fungovat i jako zpětná vazba pro společnost nebo firmu.

Python

Python je objektově orientovaný programovací jazyk. Jeho hlavní předností je srozumitelná a čistá syntaxe. Díky tomu bývá označován jako jeden z nejvhodnějších programovacích jazyků pro začátečníky. Na druhou stranu je vhodný k vývoji větších a komplexnějších aplikací. K popularitě Pythonu přispěl i fakt, že je šířen zdarma a jako open source software.

Redakční systém

Redakční systém se používá pro správu a publikování obsahu webové prezentace nebo blogu. Často se můžeme též setkat s pojmem CMS. Redakční systémy jsou vytvořeny tak, aby je i laik mohl jednoduše a efektivně ovládat. Redakční systémy se používají pro správu příspěvků, diskusí , komentářů, pro publikování obrázků nebo jiných multimediálních souborů, případně lze v rámci redakčního systému určovat práva jednotlivým uživatelům.

Registrace uživatelů

Jedná se o nástroj, který by měl být součástí každého profesionálního e-shopu. V podobě modulu umožní zákazníkům registraci v internetovém obchodu.

Robot

Robot je označení pro program, který prohledává internet a na jednotlivých stránkách provádí předem naprogramované úkony. Nejčastějším a vítaným typem robota je tzv. spider nebo crawler. Jedná se o robota vyhledávačů, který prohledává internet a indexuje stránky, které navštíví. Aby se web umísťoval na předních příčkách vyhledávání, musí být dobře přístupný pro tyto roboty a zároveň na něm musí roboti nalézt dostatek relevantních informací. V opačném případě nebudou roboti web navštěvovat a ten se bude propadat na nižší příčky ve vyhledávání.

ROI

Zkratka ROI pochází z anglického originálu Return of Investment, tedy návratnost investic. ROI v podstatě vyjadřuje poměr mezi investicemi a ziskem z těchto investic.

RSS

Zkratka RSS je vykládána jako Really Simple Syndication nebo Rich Site Summary. Jedná se o technologii, která uživatelům umožňuje jednoduše odebírat aktuální obsah ze zvolených webových stránek. V rámci RSS je třeba odlišit pojem RSS feed nebo také RSS kanál a RSS čtečku.

S-rank

S-rank vyjadřuje, jak je konkrétní web nebo e-shop hodnocen vyhledávačem Seznam. Dříve se S-rank pohyboval v rozmezí 0 – 100. Dnes již S-rank používá hodnocení 0 – 10, kdy 0 je nejhorší a 10 nejlepší. V tom se S-rank podobá GTPR, který také pracuje s rozmezím 0 – 10.

Screenshot

Screenshot označuje snímek plochy monitoru, tedy toho, co vidí uživatel. Screenshot se využívá při tvorbě návodů a tutoriálů, kdy tvůrce jejich autor průběžně zaznamenává, postup práce pomocí screenshotů. Screenshoty se také často používají při řešení problémů. Pokud si uživatel neví rady, může zaznamenat, to co má na monitoru, uložit to jako bitmapový obrázek a odeslat to například technické podpoře, která mu již konkrétně poradí. Tento postup je obvykle mnohem rychlejší, než složité popisování problému.

SEM

Zkratka SEM vychází z anglického sousloví Search Engine Marketing. SEM se používá pro popis různých marketingových aktivit, které lze provádět pomocí vyhledávačů.

SEO

Search Engine Optimization je často zkracováno jako SEO. Jedná se o soubor metod a technik, které mají za úkol vylepšit pozici webu nebo e-shopu ve vyhledávačích a díky tomu přivést více návštěvníků. SEO je zaměřeno na fulltextové vyhledávání.

SERP

SERP je zkratka pro Search Engine Result Page, tedy pro stránku kterou každý uživatel uvidí, když zadá vyhledávat slovo nebo slovní spojení do některého z vyhledávačů. Z hlediska SEO je by měl být e-shop alespoň na první stránce. Vyšší pozice zajistí více návštěvníků. Opět je ale třeba zmínit, že přední pozice v SERP nemusí znamenat zisk zákazníka. Roli zde hraje výběr klíčových slov, použitelnost webu a nebídka konkrétního e-shopu, web-shopu, internetového obchodu, apod.

Shop

Shop je zkácené označení pro e-shop, tedy internetový obchod. S rozvojem internetového podnikání se začaly objevovat nové a nové názvy pro internetový obchod. Přestože je název e-shop stále nejpoužívanější, velmi často se zkracuje na pouhé shop.

Sitemap

Soubor sitemap slouží především k zpřehlednění struktury webu nebo e-shopu. Do češtiny lze sitemap volně přeložit jako mapa stránek. Obvykle se soubor sitemap generuje do XML souboru.

Sledování objednávek

Online sledování objednávek je funkce, která umožní zákazníkům zjistit stav jejich objednávky jednoduše přímo ve webovém prohlížeči. Díky online sledování objednávek tak bude zákazník ihned vědět, v jaké fázi se nachází jeho objednávka. Nebude muset volat ani psát provozovateli e-shopu, tím ušetří čas jak jemu samotnému tak i provozovateli e-shopu.

Slevy

Slevy jsou dalším z řady velmi užitečných a efektivních marketingových nástrojů. Podle druhu slevy lze buď motivovat zákazníka k prvnímu nákupu, k většímu nákupu nebo díky slevám lze získat stálého zákazníka, který se bude na e-shop vracet. U všech typů slev platí, že bude spokojen jak zákazník, tak i obchodník. Jedná se o jeden z tzv. win-win nástrojů. Jaké jsou nejčastější druhy slev?

Spam

Spam v původním významu označuje nevyžádanou poštu, která se šíří e-mailem. Tato nevyžádaná pošta obsahuje reklamní sdělení, může však obsahovat i nebezpečné programy, jako například spyware. Celkově je spam a spyware velmi úzce propojen, protože spammer často získává e-mailové adresy pomocí spyware.

Spyware

Mezi spyware se řadí programy, které bez vědomí uživatele shromažďují a odesílají informace přímo z jeho počítače. Spyware představuje velké bezpečnostní riziko. Existuje několik druhů spywaru. Adware zobrazuje nevyžádanou reklamu, Hijacker změní nastavení domovské stránky a Keystroke Logger zase ukládá a odesílá všechno, co uživatel napíše na klávesnici. Existuje samozřejmě mnohem více typů spywaru a všechny mohou být nebezpečné.

SWOT analýza

SWOT analýza je marketingový pojem, který se používá i mimo oblast internetového podnikání a online marketingu. SWOT analýza je způsob, jak zhodnotit situaci obchodního nebo i jiného projektu.

Tag

Volně lze tag přeložit jako štítek. Jedná se o slovo nebo slovní spojení, které je přiřazeno například určitému článku, které co nejpřesněji vystihuje zaměření článku. Tag je tedy užíván k roztřídění obsahu webu. Na rozdíl od pevně daných kategorií je třídění obsahu podle tagů flexibilnější. S tagy se můžeme setkat i v HTML kódu.

Tvorba e-shopu

Tvorba e-shopu je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci programátorů, grafiků, kodérů a dalších odborníků. Vedle této spolupráce uvnitř firmy mezi profesionály je velice důležité spolupráce zákazníka s firmou. Při tvorbě e-shopu na míru je velmi důležitá komunikace. Budoucí vlastník e-shopu by měl vědět, jaké funkce bude potřebovat. Vývojářská společnost by měla umožnit realizaci zákazníkových vizí. Tvorba e-shopu ale není jednorázová záležitost, e-shop musí splňovat nejnovější bezpečnostní kritéria, přizpůsobovat se novým trendům a technologiím a akcentovat rozvoj podnikání zákazníka.

Virální marketing

Pojem virální marketing označuje způsob propagace značky nebo výrobky, který ja založen na samovolném šíření určitého sdělení mezi lidmi. Prvotní impuls dá reklamní agentura nebo ten, kdo má virální marketing na starosti. Virální marketing získává na významu s růstem různých sociálních sítí.

Virtuální obchod

Virtuální obchod je označení pro obchod, který se nachází pouze v prostředí internetu. Zákazník tedy fyzicky nemusí nikam chodit, aby mohl nakoupit. Mnohem častější označení pro virtuální obchod je však internetový obchod, e-shop nebo elektronický obchod.

Webhosting

Webhosting někdy též nazývaný pouze hosting označuje službu, která je založena na pronájmu prostoru na serveru. Přestože je pronájem určitého prostoru na vzdáleném serveru tvoří základ této služby, zákazník obvykle dostane další funkce jako je ftp přístup, e-mailové adresy, nástroje pro správu účtu a především aktualizované zabezpečovací systémy. Na webhostingu může být umístěn blog, webová prezentace nebo e-shop.

Weblog

Weblog pochází ze spojení slov Web a Log, v současné době je mnohem více rozšířená zkratka blog. Weblog nebo také blog je označení pro dynamické webové stránky, na kterých obvykle pouze jeden autor prezentuje své názory, životní postoje nebo komentuje současné dění pomocí kratších článků. Obvykle bývá weblog zaměřen na určitou oblast, které se věnuje.

Wiki

Wiki jsou webové systémy umožňující uživatelům editovat obsah webu. Díky tomu se velmi často využívají jako databáze znalostí a informací. Nejznámějším příkladem wiki systému je Wikipedia, která existuje v mnoha jazykových mutací. Díky tomu, že obsah může editovat každý přihlášený uživatel, bývají nejen u Wikipedie nastaveny přísné podmínky editování již napsaných příspěvků. Wiki systémy obvykle obsahují historii verzí, která umožňuje obnovit některou z předchozích verzí. Zároveň je snadno dohledatelné, který uživatel provedl jaké úpravy.

WYSIWYG

WYSIWIG je akronym pro What You See Is What You Get, tedy "co vidíš, to dostaneš". Toto označení se používá pro editory, které sice zpracovávají kód, ten však není nutné zadávat ručně, ale pomocí grafického rozhraní, které je uživatelsky mnohem přívětivější. Jako příklad WYSIWIG editour lze uvést například Adobe Dreamweaver, který slouží k vytváření webových stránek. Častým neduhem těchto editorů je však nekvalitní zbytečně velký vygenerovaný kód.

XHTML

Zkratka XHTML znamená Extensible Hypertext Markup Language, tedy rozšiřitelný značkovací jazyk. XHTML je v současnosti nejpoužívanější značkovací jazyk pro webové aplikace. XHTML je nástupcem již zastaralého HTML formátu. V současnosti je paralelně vyvíjeno XHTML 5 rozšíření k novému HTML 5 a zároveň pokračuje vývoj XHTML 2.0 jako pokračovatele klasického XHTML.

XML

XML je značkovací metajazyk. Pod zkratkou XML se skrývá Extensible Markup Language, tedy rozšiřitelný značkovací jazyk. Díky tomu, že se nejedná o klasický jazyk ale spíše o metajazyk, tady jazyk nadřazený, je možné principy XML aplikovat i v dalších jazycích, jako například v XHTML, což je spojení XML a HTML. XML jazyk může jistým způsobem suplovat funkci databází, protože odděluje obsah od formy, proto lze data v XML načíst v mnoha jiných jazycích případně je lze snadno exportovat.

B2G

Zkratka B2G znamená Business-to-Goverment. B2G označuje tedy obchodní vztahy se státní správou.