Analýza použitelnosti

Dozvíte se, které funkce Vašeho webu nedokáží uživatelé snadno používat. Kde jsou nepřehledná či nesrozumitelná místa Vašich stránek. Zjistíte, proč uživatelé nedělají to, co chcete. Poradíme Vám, jak odhalené problémy odstranit.

Jak vypadá analýza použitelnosti?

Analýzu použitelnosti provádí náš specialista pomocí svých znalostí a zkušeností. Hledá při ní chyby a problémy, které jsou obvykle příčinou špatné použitelnosti webových stránek. Mezi ty nejčastější patří:

  • Navigační nabídka se nachází v místě, kde ho uživatelé neočekávají.
  • Odkazy nejsou dostatečně odlišené od normálního textu.
  • Na stránce nejsou odlišeny důležité a méně důležité prvky - stránka postrádá jasnou vizuální hierarchii a je tím pádem nepřehledná.
  • Rozdělení webu do sekcí a podsekcí není intuitivní a uživatel neví, kde se nachází či kde hledat požadovanou informaci.
  • Názvy položek hlavního navigačního menu jsou nesrozumitelné.

Výsledkem analýzy použitelnosti je zpráva, ve které najdete popis chyb i rady, jak tyto chyby odstranit.